Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

září 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Záskoky zdrojů od OEZ

OEZ dodává a řeší řízení záskoků zdrojů více než 7 let. Realizovaných aplikací s těmito záskoky je několik stovek. Dosud nabízený automat Modi ZA je určen pro ty nejnáročnější aplikace. Automat umožňuje např. i dálkové ovládání nebo různé zakázkové úpravy, protože je to plně otevřené řešení. Ne vždy je ale potřeba automat se všemi funkcemi, které právě Modi ZA nabízí.

Proto jsme vyvinuli nový záskokový automat Modi ZB. Ten je určen pro méně náročné aplikace, kde nejsou potřeba všechny funkce. Jeho bezpečnost a komfort ovládání či parametry jsou ale naprosto srovnatelné.

Katalog Záskokový automat Modi ke stažení

Základní požadavky na řízení záskoku zdrojů

Zásadním požadavkem je dodávka elektrické energie s co nejkratšími výpadky. Vyhodnocení poruchy zdroje, jeho vypnutí a následné sepnutí druhého zdroje musí proběhnout, pokud není nastaveno žádné zpoždění, v co nejkratším čase. Zároveň automat musí zajistit bezpečnost provozu. Především nesmí nikdy dojít k sepnutí obou zdrojů a žádný ze zdrojů nesmí být také sepnutý znovu v případě, že došlo v obvodu k vypnutí přetížením nebo zkratem. Dalším požadavkem je omezení zbytečného provedení záskoku v případě, že dojde jen ke krátkodobým výpadkům nebo poklesům napětí. Také při obnově napětí na hlavním nebo záložním zdroji je nutné počkat, aby nebyl zdroj sepnut v době, kdy ještě napětí není stabilizováno.

Vlastnosti záskokových automatů Modi

Automaty Modi jsou určeny pro plně automatické řízení záskoku dvou zdrojů. Umožňují i manuální režim, kdy spínání zdrojů řídí obsluha. V případě, že záložní zdroj je připraven, jsou schopny provést záskok již od 3 sekund. Pro spínání zdrojů jsou použity kompaktní jističe Modeion nebo Arion. Automaty tedy pokryjí aplikace od 16 do 6 300 A.

Napájení automatů Modi

Podle aplikace si lze vybrat automat s různým typem napájení. Automat může být například napájen z aktivního zdroje, v tomto případě automat nepotřebuje žádné další záložní napájení. Automaticky se napájení v automatu přepne podle toho, z jakého zdroje je zátěž napájena. Po dobu, kdy jsou oba zdroje mimo provoz, není automat napájen a nelze jej nastavovat a odečítat z něj informace. Automat si však pamatuje poslední stav a jakmile se na jednom ze zdrojů objeví napětí, tak po dosažení nastavených parametrů zdroj sepne. Pokud aplikace vyžaduje, aby byl automat aktivní i při výpadku obou zdrojů, lze automat napájet záložním zdrojem.

Bezpečnost

Jističe, které spínají zdroje, jsou blokovány podpěťovými spouštěmi. To je nejbezpečnější možnost. V případě, že dojde např. k poruše vodiče v ovládacím obvodu, zapnutý jistič okamžitě vypne. Tím je zajištěno, že ani v případě poruchy nelze sepnout oba jističe a navíc je obsluha okamžitě upozorněna na tuto poruchu. Krátkodobé výkyvy nebo výpadky napětí, na které jsou podpěťové spouště citlivé, jsou překlenuty napájením z baterie kondenzátorů, kterou obsahuje zdroj v automatu. Bezpečnost může být dále zvýšena použitím mechanického blokování bovdenem. Automat je možné doplnit o STOP tlačítko, po jehož stisknutí okamžitě jistič vypne. Automat pomocí návěstních spínačů v jističích kontroluje, zda došlo k vypnutí přetížením nebo zkratem. Pokud došlo k vypnutí jednou z uvedených poruch, automat blokuje sepnutí jističů dokud obsluha neprovede po kontrole a odstranění poruchy reset. Reset se provádí ručním nastřádáním motorových pohonů a resetem na řídící jednotce.

Záskokový automat Modi ZB

Použití

Automat Modi ZB je určen zejména pro zálohování z generátoru. Je možné jej s určitými omezeními použít i pro zálohování z transformátoru. Automat přepíná dva zdroje do jedné zátěže, tedy bez tzv. podélné spojky. Priorita zdroje je pevně nastavena na prvním (hlavním) zdroji. Je-li tento zdroj v pořádku, automat vždy přepne zátěž na tento zdroj.

 • Zálohovaní z generátoru
 • Spínání dvou zdrojů do jedné zátěže
 • Priorita pevně nastavena na prvním, hlavním zdroji
 • Do 630 A (s jističi BD250 a BH630)

Provedení

Záskokový automat Modi ZB se dodává v mechanickém provedení na dveře rozváděče. Podle vlastností aplikace si lze vybrat mezi napájením z aktivního zdroje nebo ze záložního zdroje. Automat umožňuje nastavit horní i dolní meze napětí a frekvence, jejichž překročení je považováno za poruchu. Vždy lze dálkově signalizovat stav jističů, poruchu na zátěži a zvolenou funkci automatu. Signalizační výstupy mají napětí 24 V d.c. a je možné je zatížit max. 100 mA. Automat vyšle automaticky signál pro start generátoru v případě poruchy na hlavním zdroji.

 • Mechanické provedení instalované na dveře rozváděče
 • Napájení
  • z aktivního zdroje – 230 V a.c.
  • ze záložního zdroje – 24 V d.c.
  • ze záložního zdroje – 230 V a.c
 • Nastavení hlídané úrovně napětí
 • Signalizace stavu jističů, poruchy a funkce

Funkce

Automat Modi ZB má tři základní funkce:

 • OFF – automatické řízení je vypnuté a obsluha může přes automat sepnout pouze hlavní zdroj
 • MAN – automatické řízení je vypnuté a obsluha může přes automat sepnout hlavní nebo záložní zdroj
 • AUT – automatické řízení je aktivní, přepínaní zdrojů a případný start generátoru je řízen automaticky

Výhody

 • Kompletně zapojené a vyzkoušené před expedicí.
 • Typově zkoušeno.
 • Vysoká bezpečnost.
 • Není potřeba záložní napájení.
 • Signál pro start generátoru.

Záskokový automat Modi ZA

Použití

Automat Modi ZA je určen zejména pro zálohování z transformátoru případně z generátoru. Automat přepíná dva zdroje do jedné zátěže nebo do dvou zátěží, tedy s tzv. podélnou spojkou. U automatu pro aplikaci bez podélné spojky je možné prioritu zdroje nastavit na první nebo druhý zdroj. Zdroje mohou být i rovnocenné. Při rovnocenné prioritě zdrojů pak může být zátěž trvale napájena z prvního nebo z druhého zdroje. V aplikaci s podélnou spojkou se nastavuje, zda bude proveden automatický záskok pouze za první zdroj nebo druhý zdroj. Toho je možné využít, pokud transformátory nemají stejný výkon. Pokud mají transformátory stejný výkon, lze nastavit záskok za oba zdroje.

Provedení

V první řadě musíme určit, zda automat bude v aplikaci s nebo bez podélné spojky. Automat se dodává v mechanickém provedení na dveře rozváděče nebo v samostatné nástěnné skříni. Podle vlastností aplikace si lze opět vybrat mezi napájením z aktivního zdroje nebo ze záložního zdroje. Dále při výběru automatu je nutné určit, jaký typ jističů bude řídit. Pro hlídání úrovně napětí je možné vybrat ze dvou variant. U první varianty je pevně nastavena mez podpětí, která je vyhodnocena jako porucha zdroje. U druhé varianty je možné dolní i horní mez napětí nastavit (± 30 %). Všechna provedení signalizují dálkově stav jističů, poruchu na zátěži a zvolenou funkci automatu. Signalizační výstupy mají napětí 24 V d.c. a je možné je zatížit max. 100 mA. Stejně jako Modi ZB vyšle v případě záskoku signál pro start generátoru.

Řízení přepínání

 • dvou zdrojů do jedné zátěže
 • dvou zdrojů do dvou zátěží (s podélnou spojkou)

Mechanické provedení

 • vestavné na dveře rozváděče
 • v samostatné nástěnné skříni

Ovládané jističe

 • Modeion BC160, BD250, BH630
 • Modeion BL1000, BL1600
 • Arion WL

Napájení

 • z aktivního zdroje – 230 V a.c.
 • ze záložního zdroje – 24 V d.c.
 • ze záložního zdroje – 110 - 230 V a.c/d.c.

Sledování napětí zdrojů

 • sledování výpadku v jednotlivých fázích
  pevně nastavena úroveň
 • sledovaní podpětí a přepětí
  nastavitelné úrovně

Funkce

Automat pro řízení dvou zdrojů do jedné zátěže (bez podélné spojky)

 • 0 - Oba zdroje vypnuty (manuální funkce)
 • 1 - Trvale zapnutý zdroj č. 1 (manuální funkce)
 • 2 - Trvale zapnutý zdroj č. 2 (manuální funkce)
 • 3 - Automatický záskok

Automat pro řízení dvou zdrojů do dvou zátěží (s podélnou spojkou)

 • 0 - Oba zdroje vypnuty
 • 1 - Trvale zapnutý zdroj č. 1
 • 2 - Trvale zapnutý zdroj č. 2
 • 3 - Trvale zapnutý zdroj č. 1 a podélná spojka
 • 4 - Trvale zapnutý zdroj č. 2 a podélná spojka
 • 5 - Trvale sepnuty oba zdroje a podélná spojka rozepnutá
 • 6 - Automatický záskok

Výhody

 • kompletně zapojené a vyzkoušené před expedicí
 • typově zkoušeno
 • vysoká bezpečnost
 • nepotřebuje záložní napájení
 • řídí dva zdroje do dvou zátěží
 • nastavení priority zdrojů

Porovnání

Pokud řešíte zálohování především generátorem a další vlastnosti automatu Modi ZB jsou pro aplikaci vyhovující, můžete s výhodou použít právě tento nový automat. Modi ZB je oproti Modi ZA zhruba o 20 % levnější. V tabulce je porovnání základních vlastností obou automatů.

  Modi ZB Modi ZA
Elektrické blokování x x
Blokování opětovného zapnutí do poruchy x x
Transformátor - generátor x x
Transformátor - transformátor - x
Volba priority zdrojů - x
Řízení zdrojů do jedné zátěže x x
Řízení zdrojů do dvou zátěží (podélná spojka) - x
BC160 - x
BD250, BH630 x x
BL1000, BL1600 - x
Arion WL - x

Katalog Záskokový automat Modi