Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Systémy automatických záskoků zdrojů - Modi

modeion.png Firma OEZ patří k předním dodavatelům jistící technologie pro napájení zařízení NN – tzv. energocenter. Některé z napájených zařízení vzhledem ke své důležitosti vyžadují nepřetržitou dodávku elektrické energie, případně napájení z několika zdrojů. Jedná se například o energetická zařízení, průmyslové objekty s nepřetržitým provozem nebo důležité objekty infrastruktury.

Patříme k předním dodavatelům jistící technologie pro napájení zařízení NN – tzv. energocenter. Některé z napájených zařízení vzhledem ke své důležitosti vyžadují nepřetržitou dodávku elektrické energie, případně napájení z několika zdrojů. Jedná se například o energetická zařízení, průmyslové objekty s nepřetržitým provozem nebo důležité objekty infrastruktury.

Proto již několik let nabízíme řešení, které tyto požadavky naplňuje. Je to zařízení, které zajistí spolehlivé přepnutí zdrojů - záskokový automat Modi. V případě poruchy jednoho zdroje zajistí „Modi“ automatické bezpečné přepnutí na druhý zdroj. Jako druhý zdroj může být využit transformátor nebo i záložní generátor.

V letošním roce prošel záskokový automat Modi inovací, jenž zejména spočívala ve výměně řídící jednotky za novou modernější a s úpravami na základě dlouholetých zkušeností s výrobou záskokových automatů a jejich uváděním do provozu.

Nový dotykový grafický display

Řídící jednotka je doplněna dotykovým grafickým displejem s úhlopříčkou 4“. Displej nejen zobrazuje aktuální provozní stav záskokového automatu a ovládaných jističů, ale také se pomocí něj nastavují režimy funkce záskokového automatu a časy pro přepnutí na záložní zdroj a zpět. Displej s řídící jednotkou je propojen pomocí ethernet kabelu, jehož délka může být až 100 m. Tímto je umožněno, pro snazší dohled a ovládání záskokového automatu, instalovat displej např. do řídícího centra, velínu, tedy mimo rozváděč, kde je umístěna řídící jednotka.

Záskokový automat i pro BC160

Další změnou, na kterou je vhodné upozornit, je možnost použití inovovaného záskokového automatu Modi i s nejmenšími kompaktními jističi Modeion BC160, což znamená pokrytí celého rozsahu jištění od 12,5 A až do 6300 A.

Hlavním úkolem záskokového automatu Modi je sledovat hlavní napájecí síť a vyhodnocovat její stav. Jakmile nastane porucha, záskokový automat zareaguje a po splnění zadaných podmínek co nejdříve vyšle impulz k odpojení hlavního zdroje a připojení záložního zdroje. Poruchovým stavem je myšleno podpětí, přepětí nebo úplný výpadek v jedné z fází. Zpět na hlavní zdroj automat přepne po obnovení provozního stavu na hlavním zdroji. Doba přepnutí z hlavního zdroje na záložní může být již od 0,8 s. Horní hranice je dána nastavením záskokového automatu, které provádí uživatel. Záskokový automat Modi zajišťuje mimo jiné také bezpečnost provozu. Znemožňuje zapnutí obou zdrojů současně a nezapne záložní zdroj, jestliže v obvodu zátěže došlo k vypnutí poruchou, tedy zkratem nebo nadproudem.

Modi - dvě základní varianty

Záskokový automat Modi je dodáván ve dvou základních variantách, a to pro ovládání dvou zdrojů a nebo pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou. Oba typy se také nabízejí ve dvou verzích mechanického uspořádání. První verze je v provedení v plechovém rozváděči Distri s krytím IP65 a druhá verze je vestavná do dveří rozváděče.

Záskokový automat může být napájen:

 • z aktivního zdroje s možností záložního napájení 24 V d.c.,
 • z externího zdroje 24 V d.c.,
 • z externího zdroje 110 až 230 V a.c./d.c.

Funkce záskokového automatu pro ovládání dvou zdrojů:

 1. automatický provoz – automatický záskok
 2. manuální provoz – jen na první zdroj
 3. manuální provoz – jen na druhý zdroj
 4. manuální provoz – oba zdroje odpojeny

U automatického provozu lze vybrat jeden ze tří režimů:

 • Rovnocenné zdroje
  Zátěž může být trvale napájena z kteréhokoliv zdroje. Po výpadku napětí aktivního zdroje je tento zdroj odpojen od zátěže a zátěž je připojena na druhý zdroj. Po obnovení napětí na prvním zdroji zůstane zátěž připojena na druhém zdroji, protože jsou rovnocenné.
 • Priorita prvního zdroje
  Zátěž je trvale napájena z prvního zdroje (prioritní zdroj). Po výpadku napětí na prvním zdroji je tento zdroj odpojen a je připojen druhý zdroj. Po obnovení napětí prvního zdroje jsou zdroje přepnuty a zátěž je opět trvale napájena z prvního zdroje.
 • Priorita druhého zdroje
  Režim je stejný jako předešlý, avšak s tím rozdílem, že priorita zdrojů je opačná.

Funkce záskokového automatu pro ovládání dvou zdrojů s podélnou spojkou

 1. automatický provoz – automatický záskok
 2. manuální provoz – oba zdroje odpojeny
 3. manuální provoz jen na první zdroj
 4. manuální provoz jen na druhý zdroj
 5. manuální provoz jen na první zdroj se sepnutou podélnou spojkou
 6. manuální provoz jen na druhý zdroj se sepnutou podélnou spojkou
 7. manuální provoz na oba zdroje

U automatického provozu lze vybrat jeden ze tří režimů:

 • Rovnocenné zdroje
  Obě zátěže mohou být trvale napájeny z libovolného zdroje. Jestliže dojde k výpadku napětí jednoho ze zdrojů, je odpojen zdroj od zátěže a zátěž je připojena (sepne podélná spojka) na druhý zdroj. Po obnovení napětí na prvním (původním) zdroji se zdroje nepřepnou. K přepnutí dojde až po výpadku napětí na druhém zdroji.
 • Záskok pro 1. zdroj
  První zátěž může být napájena z prvního nebo z druhého zdroje. Druhá zátěž může být napájena pouze z druhého zdroje. Po výpadku napětí druhého zdroje nedojde k záskoku. Druhá zátěž zůstane bez napájení. K záskoku dojde jen v případě výpadku napětí prvního zdroje.
 • Záskok pro 2. zdroj
  Režim je obdobný jako v předešlém případě, avšak záskok probíhá pouze za druhý zdroj.
  Jističe i odpínače Modeion nebo Arion WL řízené záskokovým automatem musí být vždy vybaveny příslušenstvím, které je uvedeno v katalogu pro záskokový automat.

Další informace lze získat v katalogu Záskokový automat Modi 2011, který lze stáhnout ze sekce Ke stažení nebo zjistit na lince technické podpory.

Technická podpora

Kompaktní a vzduchové jističe
Tel.: +420 465 672 191
Email: modeion.cz@oez_com, arion.cz@oez_com