Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri

distri.png Šíře portfolia skříní značky OEZ jistě uspokojí všechny zákazníky. Pro jednodušší orientaci jsou skříně rozdě­leny do tří základních skupin podle oblasti použití: DistriTon, DistriSet a DistriBox. V minulém vydání jsme Vám představili skříně DistriTon určené pro bytové a domovní aplikace. V tomto čísle se zaměříme na produkty skupiny DistriSet, které jsou vhodné jak pro domovní aplikace, tak i aplikace v in­frastruktuře. Ve druhé části článku se pak budeme věnovat nástěnným a řadovým skříním Distribox, které nacházejí uplatnění zejména v aplikacích průmyslových.


DistriSet.PNG

DistriSet

Produkty skupiny DistriSet jsou vhodné pro domovní aplikace a aplikace v infrastruktuře. Tyto skříně jsou při­způsobené pro osazení modulárními přístroji Minia, dále přístroji do jmenovitého proudu 400 A (např. kompaktní jističe Modeion) a lze je také osadit až 15 elektroměry. Jed­ná se o oceloplechové skříně DZ43, DZ54-xxxx-E130S v za­puštěném nebo DN43 nástěnném provedení. Zapuštěné skříně jsou nabízeny ve standardní verzi s krytím IP43 nebo ve verzi s požární odolností E130S s krytím IP54. U rozvodnicových skříní s požární odolností proběhla recertifika­ce pro spinění podmínek, které jsou kladeny novelami nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 215/2016 Sb. Recertifikace stejně jako počáteční zkoušky byly provedeny autorizovanou osobou č. 216 Pavus a.s. Zároveň tato autorizovaná oso­ba provádí v OEZ každý rok audit, tj. posouzení systému výroby u výrobce, s kladným výsledkem. 

Rozvodnicové skříně DZ54-xxxx-E130S

U rozvodnicových skříní DZ54-xxxx-E130S dveře spolu s rámem tvoří požární uzávěr, který nabízí požární odolnost El230. Požární uzávěr zamezuje průniku teplého i studeného kouře a tedy splňuje podmínky parametrů Sm i Sa. Celá skříň je vyrobena z ocelového plechu, který spadá do kategorie materiálu s třídou reakce na oheň A1 (nehořlavé materiály). Druh konstrukce odpovídá kategorii DP1, tj. nezvyšuje intenzitu požáru v požadované době.

Rozvodnicové skříně DZ54-xxxx-E130S jsou zapuštěné a lze je použít nejen v chráněných únikových cestách, ale i tam, kde je předepsáno použít požární uzávěr s parametry: El230, Sm./Sa, A1, DP1, např. pro uzavření prostupů do insta­lačních šachet a kabelových kanálů.

Požární odolnost zabezpečuje nezbytná nehořlavá deska ve dveřích. Její stabilitu zaručuje celosvařená konstrukce
skeletu s mnoha zpevňujícími ohyby a tloušťka ocelového plechu 1,5 mm. Dveře jsou zavěšeny podle výšky až na šesti
kovových pantech, uzavírají se pomocí tříbodového uzávěru a jsou vybaveny vložkou s vnitřním čtyřhranem 6 x 6 mm.

Dveře skříní DZ54-xxxx-E130S jsou vybaveny dvojím těsněním. Jedno je z litého polyuretanu a druhé tvoří intu­mescentní (zpěňující) páska, která expanduje při teplotě okolo 200 °C a přemění se v nehořlavé těsnění. Obě těsnění piní svoji funkci při požární odolnosti a zároveň zamezují vstupu prachu a vody. Rozvodnicové skříně splňují podmínky pro IP54.

DistriBox.PNG

DistriBox

Skupina DistriBox sdružuje nástěnné skříně NP a řadové skří­ně QA pro průmyslové aplikace.

Řadové skříně QA

Skříně QA lze sestavit do velkých rozváděčů s hlavním jisticím prvkem Arion až do jmenovitého proudu 6 300 A a se zkratovou odolností do 110 kA. Jako podporu pro výrobce rozváděčů v současné době provádíme zkoušky oteplením a zkoušky zkratové odolnosti rozváděčů osazených jističi Arion a Modeion.

Nástěnné skříně NP

Nástěnné skříně NP jsou inovované. Přednostmi jsou krytí IP66, široký sortiment a mnoho uživatelských výhod, které usnadňují výrobcům rozváděčů jejich práci. V širokém spektru standardních aplikací se používají skříně NP pro vnitřní použití s pinými nebo prosklenými dveřmi šířky 200 až 1 200 mm a výšky 300 až 1 200 mm. Nerezové skříně NP nachází uplatnění v potravinářských nebo chemických provozech. Pro venkovní aplikace jsou určeny venkovní skříně NP.

Ke každé skříni NP je standardně dodáván montážní panel s naznačeným rastrem 50 x 50 mm. Jako příslušenství je možno zakoupit inovovaný modulární systém určený pro montáž modulárních přístrojů Minia a ostatních přístrojů s montážní hloubkou od 40 do 120 mm, který po namontování do skříně zabezpečuje krytí po otevření dveří IP2xC.

Distri_Box.PNG

Všechny výhody a technické parametry nabízených skříní naleznete podrobně na rozvodnice a rozvaděčové skříně Distri.

Značku OEZ najdete vždy všude tam, kde jsou hlavními požadavky bezpečnost, kvalita a uživatelský komfort.