Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

prosinec 2020
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Projekty výzkumu a vývoje mají v Letohradě zelenou

oez.png OEZ byl vždy progresivní fi rmou a šedesátiletá tradice výzkumu a vývoje je toho důkazem.

Desítky vývojových pracovníků, konstruktérů a zkušebních techniků jsou v současnosti členy mezinárodních vývojových týmů koncernu Siemens, jehož jsme od roku 2007 součástí. Velký význam, který je v OEZ a v Siemens přikládán technickému pokroku, dokládá i výstavba nové vývojové zkušebny v Letohradě, jež byla slavnostně otevřena 6. září letošního roku.

Rozšíření vývojové zkušebny

Rozšíření vývojové zkušebny se odehrálo ve dvou etapách. Během první etapy, která byla dokončena v roce 2010, vyrostly nové prostory pro zkoušky středních resp. kompaktních jističů. Celková plocha byla navýšena o 250 m2. Druhá etapa byla realizována během let 2012 a 2013. Nová přístavba poskytuje dalších 750 m2 nových ploch pro potřeby vývojové zkušebny. Projekt rozšíření zkušebny je spolufi nancován ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Podnikání a Inovace.

Mnoho typů zkoušek

Investice do nových částí zkušebny OEZ nám umožnily rozšíření typů prováděných zkoušek, ověřování charakteristik přístrojů při extrémních teplotách od -30 °C do +70 °C, mechanických trvanlivostí či vlivu vysokého napětí na chování materiálů. Dále dokážeme provádět mechanická měření na unikátních 3D zařízeních s vyhodnocováním a záznamem měřených veličin a nově jsme pořídili i vybavení pro zkoušky elektronických komponentů z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC),“ vysvětluje vedoucí výzkumu a vývoje OEZ Jiří Lipenský.

Zvýšení počtu techniků

Zvětšení plochy vývojové zkušebny, která se z původních 450 m2 rozrostla o dalších 1 000 m2, umožnilo navýšit počet testovacích zařízení a vytvořit odpovídající pracovní prostředí pro rozšiřující se tým zkušebních techniků . „Nyní jsme schopni zajistit vlastními silami velkou většinu zkoušek pro projekty výzkumu a vývoje, na kterých pracujeme či spolupracujeme,“ dodává Jiří Lipenský.

Vedle kompaktních jističů probíhají ve vývojové zkušebně i zkoušky a testy vzduchových jističů do 6 300 A, které se v Letohradě vyrábějí od roku 2011 pro značky OEZ i Siemens.

Do vývojových projektů OEZ a Siemens je nyní v Letohradě zapojeno více než 100 pracovníků výzkumu a vývoje, a to je nárůst 60 procent oproti roku 2006.

Foto k článku

Nové budovy vývojové zkušebny

Pracovník zkušebny připravuje jistič Modeion k testu mechanické odolnosti