Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Přepěťové ochrany Minia v běžně používaných sítích nízkého napětí

V článku "Přepěťové ochrany Minia v běžně používaných sítích nízkého napětí" je přiblížen princip výběru přepěťové ochrany v závislosti na typu sítě nízkého napětí. Dostatečné ochrany proti přepětí lze dosáhnout různými způsoby. Pro každý typ zapojení je však některý vhodný více, jiný méně. V dalším textu jsou uvedeny základní informace a příklady zapojení přepěťových ochran v běžně používaných sítích nízkého napětí.

Rychlá navigace: Síť TN-C, Síť TN-S, Síť TN-C-S, Síť TT

Druhy sítí nn

Rozdíly mezi jednotlivými druhy sítí nízkého napětí jsou ve způsobu uzemnění uzlu zdroje, způsobu uzemnění neživých částí a uspořádání ochranného vodiče (PE) a nulového vodiče (N). Sítě jsou označeny kódem složeným ze dvou až čtyř písmen.

Síť TN-C

 • T - Uzel zdroje je bezprostředně spojen se zemí.
 • N - Neživé části jsou spojeny pomocí ochranného vodiče s uzlem zdroje.
 • C - Vodič PEN plní funkci jak ochranného vodiče, tak i nulového vodiče.

Jako ochrana proti přepětí jsou zde použity tři prvky přepěťové ochrany, umístěné vždy mezi jednotlivé fázové vodiče L1, L2, L3 a vodič PEN (obr. 1).

V závislosti na velikosti předpokládaného bleskového proudu je možné použít buď jednopólová provedení svodičů SVBC-12,5-1 pro každou fázi, nebo jedno kompaktní provedení svodiče SJBC-25E-3-MZS jako celek. Obě tato provedení plní funkci jak prvního stupně ochrany (T1), tak i druhého stupně ochrany (T2).

Přepěťové ochrany


Doporučené produkty OEZ

Síť TN-S

 • T - Uzel zdroje je bezprostředně spojen se zemí.
 • N - Neživé části jsou spojeny pomocí ochranného vodiče s uzlem zdroje.
 • S - Ochranný vodič PE a nulový vodič N jsou vedeny odděleně.

V síti TN-S existují dvě možnosti zapojení přepěťových ochran, jde o tzv. zapojení 4+0 a 3+1.

V zapojení 4+0 (obr. 2) jsou použity čtyři shodné prvky zapojené mezi pracovní vodiče a ochranný vodič (L1-PE, L2-PE, L3-PE a N-PE).

 

Toto zapojení je výhodnější pro omezení podélného přepětí (obr. 3). Podélným přepětím je nazýváno přepětí mezi pracovními vodiči a ochranným vodičem. Má za následek větší namáhání izolace mezi pracovními částmi přístrojů a částmi na potenciálu země (ochranného vodiče).

 

Zásadní nevýhodou zapojení 4+0 je skutečnost, že vodiče N a PE nejsou galvanicky odděleny. Je-li použita přepěťová ochrana v obvodu chrániče (obr. 4), zvyšuje se riziko jeho nechtěného vypnutí. Proud totiž i při malých přepětích protéká přepěťovou ochranou zapojenou mezi vodiči L a PE a proudový chránič ho může vyhodnotit jako chybový proud a způsobit nežádoucí vypnutí obvodu.

 

Lepším řešením je proto použití přepěťových ochran v zapojení 3+1 (obr. 5). Jsou použity také čtyři prvky, přičemž tři jsou zapojeny mezi jednotlivé fázové vodiče L1, L2, L3 a nulový vodič N a jeden (součtové jiskřiště) mezi vodiče N a PE.

 

Výhodou zapojení 3+1 je galvanické oddělení nulového vodiče N a ochranného vodiče PE. Pro malá přepětí zůstává jiskřiště zavřené a proud protéká pouze přepěťovou ochranou zapojenou mezi vodiči L1, L2, L3 a N. Proudový chránič na tento proud nereaguje a nezpůsobí nežádoucí vypnutí obvodu (obr. 6).

 

Volbou zapojení 3+1 se tedy sníží pravděpodobnost nechtěného vypnutí proudového chrániče. Použitím proudového chrániče typu G lze pravděpodobnost nechtěného vypnutí ještě dále snížit. Toto je cenná výhoda zejména v rozsáhlejších instalacích, kde jsou použity přepěťové ochrany za chráničem.

Zapojení 3+1 je účinnější při omezení příčného přepětí (obr. 7). Příčným přepětím se nazývá přepětí mezi pracovními vodiči navzájem (L1-N, L2-N, L3-N), jehož působením dochází přímo k namáhání funkčních částí přístrojů.

 

Konkrétní přístroje je opět nutné vybírat s ohledem na předpokládaný bleskový proud. Volíme buď tři jednopólová provedení svodičů SVBC-12,5-1, mezi každou fázi a nulový vodič doplněné o jedno provedení svodiče SVBC-50-N mezi vodiče N a PE, nebo kompaktní provedení SJBC-25E-3N-MZS. Tato provedení opět plní funkci jak prvního stupně ochrany (T1), tak i druhého stupně ochrany (T2).

obr2.png

 

Podélné přepětí

 

Zapojení 4+0 v obvodu chrániče

 

Zapojení TN-S

 

Zapojení 3+1 v obdvodu chrániče

 

Příčné přepětí


Doporučené produkty OEZ

Síť TN-C-S

 • T - Uzel zdroje je bezprostředně spojen se zemí.
 • N - Neživé části jsou spojeny pomocí ochranného vodiče s uzlem zdroje.
 • C-S - V části instalace jsou ochranný a střední vodič vedeny společným vodičem PEN, v části instalace jsou od sebe odděleny.

Tato síť je kombinací sítí TN-C a TN-S. Často se stává, že první stupeň ochrany proti přepětí je instalován před bodem rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče N a PE a druhý stupeň až za ním.

Při instalaci přepěťové ochrany do části TN-C je třeba se řídit pravidly pro sítě TN-C, při instalaci do části TN-S pak pravidly pro sítě TN-S (obr. 8).

Protože bývá v těchto případech použit první a druhý stupeň ochrany odděleně, je nutné dbát na dodržení koordinace jednotlivých stupňů přepěťových ochran. Při použití přepěťových ochran OEZ prvního stupně však není nutné uvažovat kabel dané délky mezi tímto prvním a příslušným druhým (varistorovým) stupněm ochrany proti přepětí. Doporučené kombinace přístrojů a minimální vzdálenosti mezi prvním a druhým stupněm ochrany lze v podobě tabulky nalézt v aplikační příručce OEZ pro přepěťové ochrany.

Zapojení TN-C-S


Doporučené produkty OEZ

Síť TT

 • T - Uzel zdroje je bezprostředně spojen se zemí.
 • T - Neživé části jsou spojeny pomocí ochranného vodiče se zemí.

V těchto sítích nejsou neživé části spojeny s vyvedeným ochranným vodičem, nýbrž přímo se zemí (obr. 9).

Ochrana automatickým odpojením od zdroje je obvykle zabezpečena proudovými chrániči. S ohledem na použití proudových chráničů se doporučuje vždy zapojení 3+1. Pracovní vodiče jsou galvanicky odděleny od země, a snižuje se tak pravděpodobnost nechtěného vypnutí proudových chráničů.

Zapojení TT


Doporučené produkty OEZ

Výběru správných provedení přepěťových ochran je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Je tak možné předejít mnoha problémům. Pomocníkem při tomto výběru je aplikační příručka pro přepěťové ochrany, která je volně ke stažení v sekci . Kdo si ani potom nebuje jist, může se obrátit na technickou podporu produktové řady MINIA.

Další informace na:

OEZ, s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
http://www.oez.cz

Technická podpora

Modulární přístroje Minia
tel.: +420 465 672 190
e-mail: minia.cz@oez_com