Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

červen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Používání přístrojů, které byly umístěny v zaplavených oblastech

I. Přístroje u nichž nedošlo k přímému zaplavení

      Přístroje, u nichž nedošlo k přímému zaplavení, ale nacházely se v prostoru kde byla voda, s největší pravděpodobností nemají narušenou svou základní funkci.. Vzhledem k tomu, že většina přístrojů provozovaná v záplavových oblastech není v provedení se zvýšenou klimatickou odolností, mohlo dojít ke snížení izolačních stavů  a před uvedením do provozu je nutné jejich ověření. Měření izolačních stavů doporučujeme provádět megaohmmetrem s napětím 1000V. Izolační hladina musí být minimálně 2

II. Přístroje u nichž došlo k zaplavení

1.  Kompaktní jističe MCCB a vzduchové jističe ACB

 1. Jističe typu J21U, BA51, BA511 nelze opravovat, nutno vyměnit.
 2. Jističe J2UX a J2Z možno zprovoznit na dobu nezbytně nutnou odkrytováním, vyčištěním od bahna , nečistot nejlépe oplachem vodou a vysušením. Po vysušení je nutno aby přístroj měl izolační stav minimálně 2 MΩ. Protože nelze zaručit správnou funkci nadproudové spouště ani funkci při zkratu je nutno tento jistič považovat pouze za spínač a po odeznění stavu nouze vyměnit za nový. U jističů J2Z je nutno odpojit elektronickou spoušť a zkratovat vývody změřících traf, aby nedošlo k jejich zničení.
 3. Jističe MODEION (BC160, BD250, BH630, BL1000, BL1600) možno zprovoznit na dobu nezbytně nutnou jako spínač za použití zaslepovacího bloku odpínače, vyčištěním od bahna , nečistot nejlépe oplachem vodou a vysušením. Po vysušení je nutno, aby přístroj měl izolační stav minimálně 2MΩ. Elektronické spouště nelze opravovat! Protože nelze zaručit správnou funkci, je nutno po odeznění stavu nouze jistič vyměnit za nový.
 4. Jističe AR zprovozňovat po dohodě se servisem OEZ.
 5. Jističe ARION a ARION WL možno zprovoznit na dobu nezbytně nutnou odkrytováním, vyčištěním od bahna, nečistot nejlépe oplachem vodou a vysušením. Po vysušení je nutno aby přístroj měl izolační stav minimálně 2 MΩ. Protože nelze zaručit správnou funkci nadproudové spouště ani funkci při zkratu je nutno tento jistič považovat pouze za spínač a po odeznění stavu nouze vyměnit za nový.

2.  Přístroje pro domovní rozvody (Modulární přístroje, rozvodnice)

 1. Konvenční přístroje (malé jističe, proudové chrániče, spouštěče motoru, spínače, tlačítka, stykače) nelze po zaplavení nadále používat. Je nutno je vyměnit za nové.
  Tyto přístroje jsou vnerozebíratelném provedení, nelze je spolehlivě vyčistit a vysušit.I když je spínací mechanismus funkční a přístroje převádějí elektrický proud, případné vypínání nemusí být spolehlivé a zejména bezpečnostní parametry (izolační stavy, výdržné napětí) nejsou zaručeny.
 2. Elektronické přístroje (relé, zdroje, spínací hodiny, světelná návěstí) nelze po zaplavení nadále používat. Je nutno je vyměnit za nové.
  Tyto přístroje jsou vnerozebíratelném provedení, nelze je spolehlivě vyčistit a vysušit.Případné zbytkové nečistoty na deskách plošných spojů mohou i po vysušení kdykoli způsobit svodové proudy ovlivňující spolehlivou funkci přístrojů.
 3. Svodiče přepětí nelze po zaplavení nadále používat. Je nutno je odmontovat a co nejdříve nahradit novými. Po přechodnou dobu je možno příslušné elektrické obvody provozovat bez instalovaných svodičů přepětí s vědomím, že je nefunkční ochrana proti přepětí.
  Svodiče přepětí jsou vnerozebíratelném provedení, nelze je spolehlivě vyčistit a vysušit. Ani tzv. uzavřená jiskřiště nejsou hermeticky uzavřena a chráněna před vniknutím vody. Případné zbytkové nečistoty na izolačních materiálech mezi elektrodami mohou i po vysušení způsobit zvýšení svodových proudů od pracovních vodičů kzemi, což by se projevilo jako vadné izolační stavy . Ve zvlášť nepříznivých případech by mohlo dojít až kpřehřátí či vznícení izolačních materiálů.
 4. Plastové rozváděče a kryty (ORO, COMBI, ECO, kryty CX a KJ , kryty SI-SM1) je možné opětovně použít po demontování všech přístrojů i připojovacích svorkových bloků, po vyčištění (proudem vody, pokud je to možné) a po vysušení.
 5. Propojovací lišty, rozbočovací můstky, svorkové bloky plastových rozváděčů je možné dočasně zprovoznit na dobu nezbytně nutnou. Musí předtím být vždy rozebrány, oddělené izolační a vodivé části musí být důkladně očištěny a vysušeny. Po zpětném sestavení ověřit izolační odpor (2 MΩ) mezi vodivými částmi různého potenciálu. Jakmile to bude možné, doporučujeme i tyto propojovací prvky vyměnit za nové.
 6. Tlakové a plovákové spínače je možné dočasně zprovoznit na dobu nezbytně nutnou. Musí předtím být vždy odkrytovány, důkladně očištěny a vysušeny. Musí být odzkoušena pohyblivost mechanismu, a pokud je to možné i změřena hodnota zapínacího a vypínacího tlaku. Před použitím nutno ověřit izolační odpor mezi jednotlivými fázemi i mezi rozpojenými svorkami (2 MΩ). Co nejdříve je nutné přístroje vyměnit za nové.
  I když tlakové a plovákové spínače jsou uzpůsobeny pro provoz ve vlhkém prostředí, nejsou chráněny proti přímému zaplavení. Až po delším čase se může projevit postupná koroze ocelových dílců mechanismu, která může způsobit nesprávnou funkci.

3.   Pojistky a pojistkové přístroje

 1. Pojistkové spodky všech typů, lišty FR, L00, odpínače FH, LTL, ST4, FD, SL, odpojovače OPT, pojistková držadla, pojistkové propojky
  Po důkladném vyčištění a odstranění případných nánosů nečistot (nejlépe vymytím tlakovou vodou) a následném dobrém vysušení je předpoklad možnosti jejich dalšího použití. Před uvedením do provozu je vždy nutné prověřit izolační stav přístroje (min. 2 MΩ).
 2. Odpínače válcových pojistek OPV a odpojovače OPF nelze nadále používat. Je nutno vyměnit za nové.
 3. Pojistkové vložky - při uvádění zaplavených rozváděčů do provozu je pro urychlení vhodné vyměnit pojistkové vložky za nové. Zaplavené pojistkové vložky, pokud není smyt potisk (u glazovaných pouzder), lze po důkladném omytí vysušit vtepelné komoře teplotou asi 120 °C (max 150 °C !!). Kvysušení touto teplotou je zapotřebí asi 2 hod. Po vysušení může zůstat určitá nespolehlivost ukazatele stavu. Pojistkové vložky starších typů (např. PR nebo PH) nedoporučujeme vysušovat a nadále používat vzhledem kjejich zastaralosti a možné značné vyčerpanosti jejich životnosti. 

Upozornění:
Výše uvedeným vyjádřením nepřebírá fy OEZ s.r.o. odpovědnost  za případné škody vzniklé v důsledku provozování výše uvedených elektrických přístrojů a zařízení dotčených záplavami.

Servisní služby OEZ s.r.o. nabízejí posouzení stavu povodněmi zasažených přístrojů
e-mail: servis.cz@oez_com
tel.: +420 465 672 313