Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Nový výpočtový program - Prozik

oez.png Ochranu proti škodám, které může způsobit blesk, lidé řeší již mnoho let. Chránit sebe i svůj majetek je přirozené. Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 nejen uvažuje prevenci proti škodám způsobeným úderem blesku, ale dokonce stanovuje povinnost provést výpočet řízení rizika u všech staveb, kde by mohl blesk mimo jiné způsobit ohrožení života nebo zdraví osob. Tento výpočet musí být proveden podle nového souboru norem ČSN EN 62305, konkrétně části druhé. Numerický výpočet podle výše jmenované normy je poměrně rozsáhlý, a tak OEZ vytvořil program, který tento výpočet podstatně urychlí. Výstupem programu je textový soubor obsahující výpis nastavených hodnot, zhodnocení výsledků a návrh konkrétního řešení ochrany. Tento výstup je použitelný jako příloha celkového projektu elektro. V tomto článku Vás seznámíme s ovládáním programu a následně s principem zadávání dat a vyhodnocení výsledků nového programu na výpočet rizik Prozik.

Obsluha programu

Případová studie - výpočtový program Prozik

Po spuštění výpočtového programu Prozik se dostáváme na úvodní kartu s informacemi o projektu.

Jednotlivá pole postupně vyplníme a poté přejdeme na další kartu pomocí tlačítka vpravo dole „Pokračovat“. V průběhu zadávání dat je třeba vyplnit několik takových karet. Jsou na nich především informace o chráněné stavbě, připojených inženýrských sítích a použitých elektrických zařízeních. Pokud je třeba se vrátit zpět k již vyplněným údajům, použijeme tlačítko „Zpět“. Mezi jednotlivými kartami je zároveň možné se přepínat kliknutím na příslušné záložky (dole).

Hlavní menu je standardní. V menu „Soubor“ nalezneme základní příkazy pro správu souborů. Lze založit nový projekt, otevřít již uložený (rozpracovaný) projekt nebo načíst jednu ze čtyř případových studií z ČSN EN 62305-2. Dále lze projekt a nebo jeho výstup uložit, případně program ukončit.

V menu „Nápověda“ nalezneme na první pozici v menu možnost „Nápověda zapnuta“. V tomto stavu se po kliknutí na určitou oblast na kartách zobrazí nápověda odpovídající danému tématu. Program nabízí i další formu nápovědy. Zastavíme-li kurzor myši nad některou z oblastí, zobrazí se po několika vteřinách krátký vysvětlující text. Obě tyto nápovědy lze v menu vypnout.

Zadání informací potřebných k provedení výpočtu

Pro korektní výpočet je nutné informace o chráněné stavbě, inženýrských sítích k ní připojených, vnitřních systémech a další. Podrobný příklad je zpracován ve Sborníku k seminářům OEZ 2012.

Základní data o chráněné stavbě

Riziko ztrát způsobených úderem blesku závisí na počtu nebezpečných událostí, pravděpodobnosti, že nebezpečná událost způsobí ztrátu, a velikosti dané ztráty. Na kartách „Základní data o chráněné stavbě“, „Inženýrské sítě“ a „Vnitřní zařízení“ zadáváme postupně potřebné informace.

Zóny – charakteristiky vnitřních systémů

Co je to zóna? Každou stavbu můžeme rozdělit na zóny. Jsou to části stavby, které vykazují homogenní parametry. Stavbu můžeme uvažovat jako jedinou zónu nebo ji rozdělit na více zón. Rozdělením na zóny je výsledek přesnější a ve většině případů dochází je snížení vypočteného rizika.

Výsledky

Po vyplnění všech potřebných údajů můžeme přejít k vyhodnocení výsledků. Na kartě „Vypočtené hodnoty“ jsou zobrazena jednotlivá rizika a jejich součásti. V horní části je možné zaškrtnutím příslušného políčka zapnout i zobrazení informací o počtu nebezpečných událostí, pravděpodobnostech škod nebo následných ztrátách. Implicitně je nastaveno zobrazení celkových hodnot. Je však možné hodnoty zobrazit i pro jednotlivé zóny.

Vyhodnocení výsledků

Pokud některé z rizik překračuje přípustné hodnoty, je zobrazeno červenou barvou. V takovém případě musí být provedeny takové změny parametrů, které vedou ke snížení rizika pod stanovenou mez.

Součásti rizika - výpočtový program Prozik

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce zvyšuje riziko součást rizika Rv, která souvisí s úderem blesku do vedení. Klepnutím na pole „Rv“ se rozbalí seznam parametrů, které ovlivňují danou část rizika. Jednotlivé řádky fungují jako odkaz na konkrétní kartu, kde se daný parametr nastavuje.

V prvním kroku se tedy pokusíme snížit celkové riziko instalováním SPD na vstup služeb (karta „Vnitřní zařízení“ – oddíl „Použitá koordinovaná ochrana“).

Součásti rizika - výpočtový program Prozik

Evidentně instalace přepěťových ochran snížila součást rizika RV a tím i výsledné riziko. Stavba je tedy dostatečně chráněna proti škodám způsobeným údery blesku.

Výstup programu

Výstup - výpočtový program Prozik

Tyto výsledky jsou společně se všemi informacemi o zadaných parametrech součástí textového výstupu, který je možné použít jako přílohu elektro projektu. Výstup obsahuje i konkrétní návrh typu přepěťové ochrany pro nn sítě.

Závěr

Provádět analýzu rizik je u nových projektů povinné. Připravili jsme pro Vás program, který Vám pomůže splnit tuto povinnost za relativně krátkou dobu. Další projekt může být pouze určitou obměnou již existujícího projektu. V takovém případě může celý výpočet zabrat cca 10 minut včetně tisku závěrečné zprávy.

Technická podpora

Modulární přístroje Minia
Tel.: +420 465 672 190
Email: minia.cz@oez_com