Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Nová Minia, nové možnosti

minia.png Modulární přístroje Minia od OEZ doznávají v roce 2015 zásadních změn, které lze označit jako generační resp. inovativní skok v připojování. Změny se týkají zejména klíčových skupin přístrojů v portfoliu Minia – jističů a proudových chráničů včetně jejich příslušenství a také vypínačů.

Co se mění?

Úvodní tabulka změny v sortimentu zachycuje přehledně v porovnání s původními produkty.

 Z celkového počtu cca 850 produktů řady Minia je nových zhruba 450, tedy více než polovina!

01-tabulka.jpg

Co změna přináší?

Chceme zákazníkům nabídnout lepší produkty. To je standardní klišé bez uvedení konkrétních přínosů. Proč jsme tedy uvedené produkty změnili? Nejpodstatnější jsou tyto důvody: vylepšení propojení jističů a proudových chráničů propojovací lištou.

Nové jističe LTN/LTE a proudové chrániče LFN/LFE řeší dlouhodobý nedostatek starší řady, a to vzájemné propojování propojovací lištou. Ne, že by produkty ve starší řadě nebyly propojovací lištou propojitelné, ale existovala jistá omezení při propojení z horní strany přístrojů. Nové jističe LTN/LTE a proudové chrániče LFN/ LFE je nyní možné vzájemně propojit propojovací lištou v principu bez omezení, tedy jak dole, tak i nahoře (viz obr 1). Tím jsme odstranili jeden z nedostatků původní řady.

Propojení je možné i s ostatními přístroji, jako jsou zmíněné vypínače MSO atd.

obr-01.jpg

Sjednocený design

Z obrázku je patrné, že jsme sjednotili i design včetně stejné výšky jističů a chráničů, tvaru páček či čelní strany přístrojů, což je dalším přínosem nových produktů.

Kolíková lišta

Jednu důležitou věc je třeba v souvislosti s propojením propojovací lištou zmínit: přešli jsme od vidličkových ke kolíkovým propojovacím lištám. Tzn. propojení přístrojů „Nové Minie“ je možné pouze kolíkovou propojovací lištou. Důvodem je nové řešení svorek jističů LTN/LTE, které má řadu předností.

Dvojitá svorka

obr-02.jpg

Nové jističe LTN/LTE jsou vybaveny tzv. dvojitou svorkou (viz obr. 2), což činí z jističe kromě jeho jisticí funkce i komfortní připojovací bod, kde můžete připojit třeba až 4 vodiče do jedné svorky. Můžete připojit třeba i dva vodiče o různém průřezu, přičemž jeden z nich může mít až 35 mm2. Dále dvojitá svorka přináší lepší vizuální kontrolu připojeného vodiče při současném připojení propojovací lišty (viz obr. 3).

obr-03.jpg

Dvojitá svorka představuje už čtvrtou generaci připojování jističů OEZ. Možnosti připojování jsou díky vlastnostem dvojité svorky velmi rozsáhlé, a proto se tématu připojování věnujeme samostatně. Podívejte se na www.minia.cz či www.oez.cz nebo si vyzvedněte leták ve vašem velkoobchodě. 

Snadno se západkami

Jističe LTN/LTE, chrániče LFN/LFE i vypínače MSO jsou vybaveny západkami, které umožňují ruční manipulaci bez použití nástroje. To můžeme využít především při odejmutí přístroje z „U“ lišty. Západky je možné jednoduchým zatáhnutím uvolnit a přístroj snadno odejmout z lišty. Na obrázku 4 je ukázka takové západky a manipulace s jističem LTN. Proudové chrániče a vypínače MSO se konstrukčně liší. Západky mají pouze z jedné strany, poskytují však stejnou funkčnost. Vždy jsou snadno přístupné a jsou umístěné před vodiči i před propojovací lištou.

obr-04.jpg

Při upevňování přístrojů se nic nemění – upevnění je možné jednoduchým „nacvaknutím“ přístroje na „U“ lištu jako doposud.

Nárůst výkonu

Zavedení jističů se jmenovitým proudem 80 A s šířkou 1 modul/pól je dalším výkonovým skokem v této kategorii jističů. Pokud se podíváme do historie malých jističů OEZ a na posun hranice maximálního jmenovitého proudu, zjistíme, že v průběhu posledních více než 20 let se jeho hodnota zdvojnásobila. Je to dáno použitím nových odolnějších materiálů:

  • LSF (1992) – 40 A
  • LSN, LPN (1995, 2008) – 63 A
  • LTN (2015) – 80A

Snadnější výběr příslušenství

V nové řadě přístrojů je nyní elektrické příslušenství stejné pro všechny jističe a proudové chrániče. Například nejběžnější pomocný spínač PS-LT-1100 nebo vypínací spoušť SV-LT-A230 lze použít jak pro jističe LTN/LTN/LVN, tak i chrániče LFN/LFE a v případě pomocných spínačů i pro vypínače MSO. Výhodou je snadnější výběr a univerzálnější použitelnost napříč přístroji. 

Nové provedení signalizačních spínačů s resetovacím tlačítkem umožňuje resetovat spínač pomocí resetovací páčky z čela přístroje. Výhodou oproti signalizačnímu kontaktu bez resetu je to, že obsluha nemusí zapnout hlavní obvod (jistič), aby přerušila signalizační obvod, tedy vypnula světelnou či akustickou signalizaci do doby nalezení závady. Pohled na takový signalizační spínač je na obr. 5.

obr-05.jpg

Další výhody jističů LTN/LTE

  • Ukazatel stavu – jističe jsou vybaveny ukazatelem stavu, který je spojen s kontakty. Výhoda: viditelná identifikace polohy kontaktů přístroje
  • Vyšší vypínací schopnost dle standardu ČSN EN 60947, a to 15 až 35 kA (dle použitého In). Výhoda: možnost instalace do obvodů s vyššími zkratovými proudy
  • Jističe LTN-UC s In od 1 do 63 A (tzv. „univerzální“ jistič, UC = Universal Current). Výhoda: pro použití ve stejnosměrných (do DC 440 V), ale i střídavých obvodech (AC 230/400 V)

 

Další výhody proudových chráničů LFN/LFE

Okolní teplota již od -25 °C pro všechna provedení oproti dřívější nabídce, kdy část začínala na hranici -5 °C. Výhoda: Širší využitelnost z pohledu teploty okolí.

Shrnutí

Výše uvedené výhody jsou nejdůležitější, avšak představují jenom část toho, co celková změna nabízí. Veškeré podrobnosti naleznete v katalogu Modulární přístroje Minia nebo v již uvedených dokumentech - letáku Nová Minia Nové možnosti či na www.minia.cz a www.oez.cz

Rozsáhlé možnosti nového systému připojování Vám představujeme v článku Nová Minia. Nové připojování

obr-06.jpg

Detailní pohled na LTE-16B-3