Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Nejčastější dotazy z oblasti fotovoltaiky

1) Jak volit jmenovité napětí a jmenovitý proud pojistkových vložek pro DC jištění FV zdrojů?

Parametry se volí s ohledem na výsledné sérioparalelní zapojení FV panelů a jejich vlastnosti.
Pro jmenovité napětí jistících přístrojů platí:

Un ≥ 1,2 × VOC_STC × M
M...počet panelů v sérii
VOC_STC ...napětí naprázdno fotovoltaického panelu

Činitel 1,2 zohledňuje nárůst napětí při nízkých teplotách okolí, výrobní tolerance fotovoltaických panelů apod.

Pro volbu jmenovitého proudu pojistkové vložky platí:

1,4 × ISC ≤ In ≤ 0,85 IMOD_REVERSE
pro pojistkové vložky charakteristiky gR; gS; gG In ≥ 10 A

1,4 × ISC ≤ In ≤ 0,7 IMOD_REVERSE
pro pojistkové vložky charakteristiky gR; gS; gG In < 10 A

Činitel 1,4 zohledňuje použití při teplotách okolí 60°C, intenzitě záření 1000 W/m2 a vlivu cyklického zatěžování. Je-li výrobcem panelu předepsána maximální hodnota jištění, je nutno tuto hodnotu akceptovat.

Pozn. Pro hromadné jištění sérioparalelních řazení FV panelů je výsledný proud úměrný počtu paralelních větví.

2) Za jakých podmínek je nezbytná ochrana proti proudovému přetížení u FV aplikací na DC straně?

Ochrana proti proudovému přetížení se nemusí provádět u fotovoltaických vodičů stringů a fotovoltaických polí, pokud je zatížitelnost vodiče rovna nebo vyšší než 1,25 × ISC STC v každém místě.
Ochrana proti proudovému přetížení se nemusí provádět u hlavních vodičů fotovoltaiky, pokud je zatížitelnost vodiče rovna nebo vyšší než 1,25 × ISC STC fotovoltaického zdroje.

3) Lze použít sériové řazení pojistek pro dosažení vyššího jmenovitého napětí pojistkové skupiny?

V žádném případě. U sériové kombinace pojistek nelze zaručit rovnoměrné rozložení vypínacích procesů v případě poruchového stavu. Jedna pojistková vložka vždy převezme větší poměr vypínacích procesů a z toho důvodu může dojít k jejímu přetížení nad hranici konstrukčních možností.

4) Kdy a proč použít přepěťové ochrany na DC straně v blízkosti měniče i FV panelů?

Jedná-li se o aplikaci, kde jsou FV panely vzdáleny od měniče (více než 10 m), je doporučováno použít ochrany proti přepětí jak před měničem, tak i u fotovoltaických panelů. A to z důvodu, že u dlouhých vedení může dojít ke značnému nárůstu napětí vlivem indukce do vedení.

5) Proč jsou upřednostňovány ve FV aplikacích svodiče přepětí s jiskřištěm?

V sítích nn 230/400 V se běžně používají přepěťové ochrany na bázi varistoru. Varistor jako takový vykazuje při pracovním napětí svodový proud. V běžných aplikacích, kde je použito jedno provedení přepěťové ochrany na bázi varistoru, je svodový proud zanedbatelný.
To však nelze tvrdit o aplikacích pro fotovoltaiku, kde jsou použity desítky svodičů přepětí. V tomto případě již celkový svodový proud není zanedbatelný, protože snižuje výsledný výkon.

6) Jaký typ a charakteristiku pojistkové vložky volit pro jištění DC strany?

Rozhodujícím parametrem je jmenovité d.c. napětí pojistky. Pro jištění FV aplikací je požadováno použití pojistkových vložek s plným vypínacím rozsahem, tzn. typ „g". Pojistky s vypínacím rozsahem „a" není možné použít, jelikož je u nich omezena vypínací schopnost v oblasti malých přetížení.

7) Jaké jištění použít při hodnotách proudů nad 20 A?

Pro jmenovité proudy do 20 A jsou s výhodou používány pojistkové vložky PF10. Pro proudy nad 20 A lze použít pojistkové vložky pro jištění polovodičů (char. gR, gS), např. PT22, PV514, P51R06, P51U06 s přihlédnutím na požadované hodnoty pracovního napětí d.c. Uvedené typy pojistkových vložek s charakteristikou gR jsou do jmenovitého proudu 80 A.

8) Lze použít výpočtový program Sichr pro návrh hlavního elektrického rozvodu střídavé části fotovoltaické elektrárny dodávající elektrickou energii do distribuční sítě?

Ano lze. Fotovoltaickou elektrárnu považujeme v tomto případě za zátěž. Zdrojem bude místo připojení (transformátor nebo obecný zdroj). Výkon fotovoltaické elektrárny v kW zadáme tedy do vývodu na konci paprsku nebo v průběhu paprsku. Soudobost a účiník (cos φ) volíme roven 1.
Na dimenzování vedení obrácený směr proudu ve vedení nemá vliv. Pro návrh nadproudové ochrany vedení a zajištění ochrany samočinným odpojením od zdroje AC strany fotovoltaické elektrárny je tato konfigurace dokonce nutná.
Předností použití výpočtového programu Sichr je možnost provedení ekonomické optimalizace průřezů navrhovaných vedení a tím snížení celkových nákladů na jejich pořízení a provoz.

9) Jako odpínač na DC straně FV zdrojů doporučujete odpínač 5TE2 515-1 (63 A, 1000 V d.c.). Zároveň ale uvádíte poznámku, že pro tento účel je možné použít i jističe řady LPN-DC a LST-DC.

Jističe LPN-DC a LST-DC jsou schopny plnit také funkci odpínače DC obvodů. Proto jako další možnost je takto uváděna.