Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Monitorovací, hladinová a teplotní relé

minia.png Následující řádky navážou na problematiku spínání elektrických obvodů zcela novou skupinou přístrojů v sortimentu OEZ. Jde o relé, která měří danou fyzikální veličinu a v závislosti na její hodnotě spínají výstupní kontakty.

Monitorovací relé MMR-U3, X3

Tato relé monitorují elektrické napětí v síti a podle nastavených úrovní reagují na chybu přepnutím výstupního kontaktu.

Relé MMR-U3-001-A230 (obr. 1) jsou vhodná pro hlídání:

 • nadpětí (225 až 265 V)
 • podpětí (180 až 220 V)
 • výpadku fází

V případě překročení nastavené mezní hodnoty relé přepíná výstupní kontakt. Lze nastavit i časovou prodlevu signalizace poruchy 0 až 10 s. Po návratu parametrů sítě do stanovených mezí je zpětné přepnutí kontaktu pozdrženo o 5 s, aby se zamezilo kmitání.

Hlídání nadpětí i podpětí lze jednotlivě vypnout. Relé tedy může teoreticky hlídat pouze výpadek fází.

K rozlišení fáze, ve které nastal chybový stav, je použita červená dioda na čele přístroje.

 • Bliká 1krát … chyba v 1. fázi
 • Bliká 2krát … chyba ve 2. fázi
 • Bliká 3krát … chyba ve 3. fázi

Tato relé lze použít i v jednofázových soustavách. Svorky L1, L2 a L3 je nutné v tomto případě propojit.

Relé MMR-X3-001-A230 umožňují hlídat:

 • nadpětí (225 až 265 V)
 • podpětí (180 až 220 V)
 • výpadek fází
 • sled fází
 • asymetrii

Funkce hlídání nadpětí, podpětí a výpadků fází jsou shodné s MMR-U3-001-A230, včetně indikace LED. Hlídání sledu fází a asymetrie popisují grafy na obr. 4 a obr. 5:

K zamezení kmitání je nastavena pevná doba pozdržení přepnutí kontaktu do klidového stavu 5 s. Hlídání asymetrie lze stejně jako hlídání nadpětí a podpětí vypnout.

Hladinová relé MMR-HL

Používají se k hlídání úrovně vodivé kapaliny v nádobě (obr. 6).

Lze je použít ve dvou režimech:

 1. Odčerpávání kapaliny Po dosažení vrchní sondy (Max) je prostřednictvím relé sepnuto např. čerpadlo, které kapalinu z nádoby odčerpává, po dosažení dolní elektrody (Min) relé čerpadlo vypne.
 2. Dočerpávání kapaliny Čerpadlo je sepnuto po dosažení sondy Min a vypnuto po dosažení sondy Max (obr. 7).

Jestliže je nádoba z vodivého materiálu, může nahrazovat sondu GND. Jako sondy mohou být použity standardní vodiče, přičemž je pro prodloužení životnosti doporučeno vybavit je běžně dostupnými koncovkami, které zabraňují navlhání sond.

Teplotní relé MMR-T1

Tato teplotní relé (obr. 8) se používají výhradně k monitorování teploty vinutí motoru prostřednictvím sond zabudovaných v motoru. Výstupní kontakt přepíná podle závislosti na obr. 9. Při zahřátí motoru nad přijatelnou mez se změní odpor termistorů nad hodnotu 3,3 kΩ. Relé vypne zapínací kontakt. K opětovnému spuštění motoru je zapotřebí splnit současně tyto dvě podmínky:

 • teplota vinutí musí klesnout na takovou teplotu, aby odpor termistorů byl menší než 1,8 kΩ
 • musí být proveden RESET

Provést RESET lze třemi způsoby:

 • manuálně tlačítkem na čele přístroje
 • vzdáleným resetovacím tlačítkem (R1-T1)
 • automatickým resetem (trvalým spojením R1-T1)

Teplotní relé MMR-T2, TD

Provedení MMR-T2 (obr. 10) plní funkci dvojitého termostatu. Přístroj pomocí termistorových sond monitoruje dvě nezávislé teploty a spíná dva nezávislé výstupní kontakopěty. Každá teplota odpovídá jednomu kontaktu (obr. 11). Výhodou je široký rozsah teplot v rámci jednoho provedení přístroje.

Teplotní relé v provedení MMR-TD (obr. 12) jsou diferenciální termostaty. Přístroje monitorují jednu nebo dvě teploty a podle nastavené funkce zapínají výstupní kontakty.

Obě provedení, MMR-T2 a MMR-TD, jsou dodávána včetně dvou sond o délce 3 m (obr. 13). Sondy mohou být zkráceny či prodlouženy. Vzhledem k hodnotě odporu termistoru (asi 3 kΩ při pokojové teplotě) nedochází k výraznému posunutí vyhodnocení teploty.

Více informací ohledně celé skupiny spínacích přístrojů OEZ lze nalézt v dokumentu Aplikační příručka – Spínací přístroje a na webových stránkách: http://www.oez.cz