Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

únor 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Aplikační příručka - Přepěťové ochrany

minia.png Nová Aplikační příručka přepěťových ochran je pomůckou při výběru vhodných přepěťových ochran v závislosti na typu chráněného objektu. Předpokládáme, že tak napomůžeme k výraznějšímu zvýšení zájmu o řešení přepěťových ochran ze strany široké odborné veřejnosti.

Právě jsme vydali novou Aplikační příručku přepěťových ochran. Příručka je pomůckou při výběru vhodných přepěťových ochran v závislosti na typu chráněného objektu.

Původní verze Aplikační příručky přepěťových ochran OEZ se těší velké oblibě odborné veřejnosti právě díky zjednodušení volby konkrétních přístrojů. Byla průkopníkem hesla „V jednoduchosti je síla“ a ulehčuje práci všem, kteří se problematikou ochrany proti přepětí zabývají.

Stejnou logiku rozdělení do skupin a zejména způsob vizualizace celé problematiky (popis + jednoduchý obrázek charakterizující typ objektu) začal používat i velice významný výrobce na českém trhu. Předpokládáme, že tak dojde k ještě výraznějšímu zvýšení zájmu o řešení přepěťových
ochran
ze strany široké odborné veřejnosti.

Nepodceňováním ochranných opatření pak může přinést výrazné snížení škod jak před přepětím vznikajícím spínacími pochody, tak před přepětím vznikajícím z důvodu úderů blesku.

 

Nová příručka je stejně jako její předchůdkyně rozdělena do tří základních částí:

 • teoretické
 • katalogové
 • aplikační
Teoretická část
Katalogová část
Aplikační část

TEORETICKÁ ČÁST

velke_ohrozeni_instalace.png

Zde naleznete podrobné informace k tématům týkajícím se druhů přepětí, jak vznikají, jak se proti nim chránit apod. Přestože úvodní text zůstává prakticky nezměněn, zvýšila se jeho přehlednost doplněním barev:

 • zelená – malé ohrožení instalace
 • modrá – střední ohrožení instalace
 • červená – velké ohrožení instalace
 • černá – průmyslové a speciální aplikace

Stejnou barevnou logiku jsme zvolili i u barvy střech jednotlivých objektů, které charakterizují danou skupinu. Došlo tak k lepšímu provázání jednotlivých částí příručky.

Tím ale náplň teoretické části nekončí. Věnuje se problematice do větší hloubky od navržení vhodných přístrojů včetně jejich konkrétního zapojení až po délku a průřez přívodních vodičů. Právě těmto oblastem byl v novém vydání věnován větší prostor.

Které informace jsou v nové příručce doplněny?

Výpočtový program Prozik

Výpočtový program Prozik slouží k výpočtu a řízení rizik v souladu s ČSN EN 62305-2. Dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 je výpočet rizik povinný pro všechny dotčené stavby. Cílem programu je usnadnit zákazníkům práci a pomoci jim při analýze rizika dle výše jmenované normy.

Před vydáním uvedené vyhlášky bylo možné potřebnou hladinu ochrany před bleskem (LPL) stanovit na základě zkušeností. Následné určení velikosti bleskového proudu a tak i konkrétní přepěťové ochrany bylo jen otázkou cviku. Nyní je mezi LPL a dalšími parametry objektu vazba pevně stanovená normou a poměrně složitý výpočet musí být doložen. Program Prozik umí nejen rizika spočítat, ale umožňuje i následnou změnou parametrů nalézt nejvýhodnější soubor ochranných opatření.

Způsoby zapojení přepěťových ochran v závislosti na typu sítě nn

zapojeni_v_siti.jpg

V této kapitole naleznete výčet typů sítí nn, jako jsou TN-C, TN-S, TT atd. Do každé sítě je vhodné jiné zapojení přepěťové ochrany. Správným výběrem je možné omezit například nechtěná vypnutí proudového chrániče a tím zajistit bezproblémový provoz elektroinstalace.

Běžné jsou i kombinace výše uvedených sítí. I pro takové případy naleznete v příručce řešení.

Pravidla pro montáž / připojení

Tipy jak realizovat zapojení přepěťových ochran s cílem dosáhnout maximální možné ochrany koncových spotřebičů (umístění přepěťových ochran v rozváděči, délky přívodních vodičů, předjištění).

Například nevhodné umístění přepěťové ochrany může při průchodu bleskového proudu způsobit poruchu koncových zařízení, přestože jsou instalovány přepěťové ochrany odpovídající hladině ochrany před bleskem (LPL).

Pouhým přemístěním přepěťové ochrany v rámci rozváděče dosáhneme vyšší úrovně ochrany.

Aplikace přepěťových ochran

 • Malé ohrožení instalace
 • Střední ohrožení instalace
 • Velké ohrožení instalace
 • Průmyslové a speciální aplikace

Výpočet rizika úderu blesku


Aplikační dvojstránky

Srdcem příručky jsou aplikační dvojstránky, kde jsou uvedeny základní informace potřebné pro navržení přepěťové ochrany. Můžeme podle nich tedy vybrat konkrétní přístroje, nalezneme zde informaci o zapojení, předjištění a dokonce o předepsaném průřezu přívodních vodičů.

Hlavním cílem rozšíření příručky bylo doplnit původní vydání o nové, užitečné informace a tipy, které bezpochyby přiblíží problematiku přepěťových ochran široké odborné veřejnosti.

Ke stažení

Přepěťové ochrany - aplikační příručka Přepěťové ochrany - aplikační příručka

Přepěťové ochrany - aplikační dvojstránky Přepěťové ochrany - aplikační dvojstránky