MIG-32-40-A230 - Mechanická impulzní (paměťová) relé | OEZ
Kategorie