Typ AC > OLE - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou do 40 A (6 kA) | OEZ
Kategorie