MIG-32-31-A230 - Mechanická impulzní (paměťová) relé | OEZ
Kategorie