MIG-20-11-A230 - Mechanická impulzní (paměťová) relé | OEZ