Dotazy k produktům?

465 672 222

Výpočtový program Prozik

prozik_230x.png Výpočtový program Prozik slouží k výpočtu a řízení rizika ztrát vztahujících se ke stavbě vzniklých v důsledku úderu blesku (dle ČSN EN 62305-2 ed.2). Jednoduché prostředí umožňuje rychlé vyplnění potřebných dat. Výstupem programu je textový souhrn zadaných hodnot, vypočtené výsledky a návrh konkrétních přepěťových ochran pro sítě nn 230/400 V.

Vlastnosti verze 2.39

 • Oprava přípustné hodnoty rizika R3 podle normy

Obsaženo v předchozích verzích

 • Oprava zobrazení ztrát
 • Aktualizace izokeraunické mapy SR
 • Export soupisky přístrojů i pro Office 365
 • Aktualizovaný seznam přístrojů OEZ
 • Aktualizace cizojazyčných překladů
 • Aktualizace databáze přístrojů
 • Oprava nastavení ztrát
 • Oprava výchozího nastavení ztrát
 • Oprava formátu čísel ve výstupu
 • Oprava nastavení hodnoty hmotné škody (Lf) u ztrát na lidských životech v závislosti na typu budovy.
 • Doplněny aktuální produkty řady domovních přístrojů Minia.
 • Doplněny mezivýsledky do výstupu.
 • Změna volby sítí.
 • Přidán panel konečných výsledků rizik.
 • Oprava vlivu SPD pro ekvipotenciální pospojování na výpočet.
 • Výpočet na základě platného znění ČSN EN 62305-2 ed. 2 (drobné změny v nastavení a výpočtu v souvislosti se změnou normy).
 • Přidání možnosti uložení 100 různých profilů uživatele – není nutné vyplňovat opakovaně údaje o tvůrci projektu.
 • Oprava generování výstupu, kde sběrná plocha sítě má formát desetinného čísla.
 • Oprava zobrazení připojených inženýrských sítí k sousední budově.
 • Oprava načítání LPL u chráněné budovy z projektu.

Obsaženo v minulých verzích 1.0x

 • Volba jazyka (čeština, slovenština, angličtina, ruština).
 • Možnost pracovat v jednom jazyce a generovat výstup v jiném jazyce.
 • Automatický návrh přepěťových ochran v závislosti na typu budovy a hladině ochrany před bleskem LPL.
 • Zadaná i vypočtená data prezentována prostřednictvím přehledného výstupu, který by měl být použit jako příloha celkového projektu elektro.
 • Soupiska přístrojů včetně exportu do XLS.
 • Možnost připojení až 30 různých zařízení / systémů.
Registrační kód
Softwarová podpora
Otázky a odpovědi

Registrační kód

Registrační kód je klíč k odemknutí několika funkcí výpočtového programu Prozik. Bez zadání registračního kódu nemůžete ve výpočtovém programu Prozik:

 • Ukládat projekty.
 • Exportovat data projektu (exportovat data do MS Word/ WordPad).

Registrační kód je možné získat v Modré planetě. 


Ke stažení

exe Výpočtový program Prozik.exe

Výpočtový program Prozik slouží k výpočtu a řízení rizika ztrát vztahujících se ke stavbě vzniklých v důsledku úderu blesku (dle ČSN EN 62305-2 ed.2). Jednoduché prostředí umožňuje rychlé vyplnění potřebných dat. Výstupem programu je textový souhrn zadaných hodnot, vypočtené výsledky a návrh konkrétních přepěťových ochran pro sítě nn 230/400 V.


zip Výpočtový program Prozik.zip

Výpočtový program Prozik slouží k výpočtu a řízení rizika ztrát vztahujících se ke stavbě vzniklých v důsledku úderu blesku (dle ČSN EN 62305-2 ed.2). Jednoduché prostředí umožňuje rychlé vyplnění potřebných dat. Výstupem programu je textový souhrn zadaných hodnot, vypočtené výsledky a návrh konkrétních přepěťových ochran pro sítě nn 230/400 V.


Verzi výpočtového programu Prozik s principem výpočtu podle původní edice ČSN EN 62305-2 si můžete stáhnout z Modré planety

 • Oprava přípustné hodnoty rizika R3 podle normy