Dotazy k produktům?

465 672 222

Servis

Spektrum služeb , které zajišťuje útvar servisních služeb, pokrývá celý život přístrojů dodávaných naší firmou. Vybudovali jsme je na  poznatcích z každodenní praxe i  na zkušenostech Vás, našich zákazníků.

Asistenční služba
Revize jističů
Preventivní údržba
Retrofity
Operativní servis

Asistenční služba (podpora uvedení do provozu)

  • ověření správnosti nastavení nadproudových spouští podle projekční dokumentace nebo podle jištěného zařízení (v místě instalace)
  • jednorázové proškolení obsluhy a seznámení s dokumentací (v místě instalace).
  • Protokol o nastavení“ jistícího prvku, případně ověření selektivity s dalšími přístroji OEZ na základě výpočtu programem Sichr