Dotazy k produktům?

465 672 222

Co vše „retrofit“ zahrnuje a jak probíhá?

Retrofity v pojetí OEZ znamenají optimální, rychlou, kvalitní a ověřenou metodu náhrady starších jističů novými kompaktními jističi Modeion a vzduchovými jističi Arion. To vše bez nutnosti úpravy připojovacího a montážního místa. Konkrétní řešení retrofitu vychází ze zjištění a doporučení preventivní prohlídky. Při retrofitu příslušného jističe plníme požadavky na jištění a optimalizujeme způsob ovládání s ohledem na provoz, potřeby uživatele i v souladu s platnou legislativou..

 

Při vlastní montáži garantuje Servis OEZ rychlou výměnu původního jističe ověřenými postupy. Tento zásah znamená u většiny jističů do 630 A odstávku zařízení přibližně 30 minut. U jističů od 1000 A do 2500 A maximálně 3 hodiny podle typu jističe a řešení rozváděče. 

Servis OEZ nabízí několik variant provedení náhrad

Příklady realizace retrofitů

s ohledem na provoz, potřeby uživatele i v souladu s platnou legislativou.