Dotazy k produktům?

465 672 222

Multifunkční analyzátor sítě

Technická podpora

pracovní dny: 9:00 - 15:00 (CET)

Parametry
Certifikační značky
použití v třífázových a jednofázových sítích nn
3 napěťové a 3 proudové vstupy
Průběžná vzorkovací frekvence 25,6 kHz (pro 50 Hz) nebo 30, 72 kHz (pro 60 Hz)
Vyhodnocení zkreslení napětí a proudu (THDU a THDI)
Harmonické U a I až do 40. harmonické (L1, L2, L3)
cos φ (L1, L2, L3), výkon (činný, jalový, zdánlivý, zkresleny - L1, L2, L3), energie (činná, jalová - induktivní, kapacitní)
paměť pro záznam maximálních a minimálních hodnot
paměť pro zápis až 10 výpadků
hodiny reálného času se zálohou napájení pro případ výpadku síťového napěti
komunikační rozhraní Modbus RTU (RS485) a PROFIBUS
interní paměť 1 GB (FLASH) pro záznam naměřených hodnot
paměť pro záznam odběrových profilů až pro čtyři tarify
3 reléové výstupy (RO) a 4 programovatelné digitální vstupy/výstupy (DI/DO)
  • Instalační soubor naleznete v sekci SW podpora