Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

3. Nejčastější dotazy a chyby

Proč nefunguje stažený DBO konfigurátor? Soubor je možné otevřít, ale není možné zadat správné IČ.

 • DBO konfigurátor funguje, pokud používáte MS Excel 2007 a vyšší.
 • Pokud máte nainstalovánu nižší verzi MS Excel, DBO konfigurátor nefunguje.
 • Viz on-line školení, které jste absolvoval před Vaší registrací.
 • Po zapsání správného IČ je nutné stisknout klávesu ENTER.
 • Pokud byl přesun na další řádek „e-mail“ proveden pomocí kliknutí myši nebo stisknutím šipky místo stisknutí klávesy ENTER, objeví se hlášení „Zadejte prosím platné IČ“.
 • Každý zadaný údaj musí být potvrzen stiskem klávesy ENTER. Toto je dáno funkcí MS Excel.

 

Nese původní výrobce, např. OEZ, odpovědnost za vyrobený rozváděč/rozvodnici?

 • OEZ je původní výrobce rozváděče/rozvodnice, který poskytuje výsledky svých zkoušek vč. zkoušky oteplením.
 • OEZ odpovídá za všechny deklarované parametry rozvodnic a přístrojů. Poskytuje je formou DBO konfigurátoru.
 • Odpovědnost za konkrétní vyrobený rozváděč/rozvodnici nese výrobce rozváděče, který přebírá výsledky zkoušek od původního výrobce, tedy od OEZ.

 

Kde získá výrobce rozváděče štítek na rozváděč/rozvodnici?

 • Výrobce rozváděče používá svůj štítek. Od OEZ, od původního výrobce, získá podklady k jeho vytvoření prostřednictvím DBO konfigurátoru.

 

Kdy obdrží potenciální uživatel DBO rozvodnic e-mailem certifikát od OEZ?

 • Obdrží jej nejpozději do 4 týdnů po absolvování on-line školení a registraci.
 • Certifikát dokládá, že byl proškolen k výrobě DBO rozvodnic od OEZ.

 

Musí výrobce rozváděčů vždy poslat do OEZ vyhovující vygenerovanou konfiguraci z DBO konfigurátoru?

 • Výrobce rozváděčů je povinen zaslat před vystavením prohlášení o shodě od každé vyrobené DBO rozvodnice informaci původnímu výrobci, tedy OEZ. 

K čemu je dokument Charakteristiky rozhraní, který kontroluje ČOI?

 • Dokument Charakteristiky rozhraní obsahuje parametry rozváděče, podmínky pro jeho připojení a podmínky pro jeho instalaci.
 • Elektromontážní firma potřebuje tento dokument k tomu, aby mohla zajistit kompatibilitu se jmenovitými hodnotami obvodů v místě instalace.
 • Dokument Charakteristiky rozhraní musí výrobce rozváděče přikládat ke každému vyrobenému rozváděči/rozvodnici.


rozvodnice-dbo-charakteristika-rozhrani.jpg

 

Nese prodejce prázdné rozvodnicové skříně, např. OEZ, odpovědnost za vyrobený rozváděč/rozvodnici?

 • Ne.
 • Výrobce prázdné skříně odpovídá za správné parametry skříně podle normy ČSN EN 62208.
 • Jeho povinností je zveřejnit v dokumentaci mimo jiné:
  Stupeň ochrany (IP) – např. IP30/IP20C u skříní RZA.
  Ochranu proti mechanickým rázům (IK), např. IK07 u skříní RZA.
  Ztrátový výkon rozptýlený povrchem skříně, např. 29W u skříně RZA-Z-3S42 a 34W u skříně RZA-Z-4S56.

 

Jaké dokumenty nesmějí chybět u předávaného rozváděče/rozvodnice?

 • Projektová dokumentace.
 • Charakteristiky rozhraní.

  rozvodnice-dbo-charakteristika-rozhrani.jpg
 • Výrobní štítek.

  rozvodnice-dbo-stitek.jpg
 • Návod k použití.
 • U dodávaného rozváděče/rozvodnice nemusejí být přiloženy Prohlášení o shodě a Protokol o kusové zkoušce. Tyto dokumenty však výrobce rozváděče musí mít k dispozici a na vyžádání je musí předložit ČOI.

 

Jaké chyby bývají u vyrobených DBO rozvodnic?

 • Chybějí záslepky v neosazených pozicích rozvodnice.
 • Jsou použity i jiné přístroje, než jsou uvedeny v DBO konfigurátoru.
 • Jsou použity přístroje, které nejsou určeny pro obsluhu laiky, např. válcové pojistky v odpínačích válcových pojistek pro předjištění svodičů přepětí.
  rozvodnice-dbo-pojistky.jpg

 

Jaké další dokumenty kontroluje ČOI?

 • Kalibrační listy a předpis vnitřní kontroly, které musejí obsahovat údaj o tom,  kdo, co a jak kontroluje.

 

Další nedostatky vycházející z neznalosti normy ČSN EN 61439-3, která musí být vždy uvedena na štítku:

 • Nebyl vytvořen Protokol o kusové zkoušce (nemusí být přiložen k dodávanému rozváděči).
 • Nevhodné nebo nedostatečné štítky. 

Pro získání podkladů pokračujte na stránku:
4. Registrace na DBO rozvodnice pro výrobce rozváděčů