Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Řešení retrofitů ve spalovně Malešice

Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) je jedním ze závodů společnosti Pražské služby, a.s., kde se energeticky využívá tuhý komunální odpad a během procesu vyrábí pára, která slouží v pražských domácnostech k vytápění a ohřevu TUV. O dostavbě spalovny v Malešicích, vybavení elektrorozváděčů či retrofitech hovoříme s panem Jiřím Salakvardou, vedoucím údržby elektro a MaR.

„Původní projekty a výkresy jsou datovány lety 1987-1989. Kotelna včetně rozvoden byla postavena do roku 1992. Tehdy byla stavba pozastavena kvůli přizpůsobení projektu nové legislativě na ochranu životního prostředí. Základ kotelny byl i po dostavbě a zahájení provozu roku 1998 zachován, včetně zařízení elektrorozváděčů, které odpovídalo původnímu projektu - pojistkové spodky SPH, jističe ARV, J2UX, VMT a další“.

Z2_2009_Malesovice.jpg

Přístroje, které zmiňujete, jsou již letité. Uvažovali jste o jejich výměně?

„Náš provoz je nepřetržitý a s jističi manipulujeme v podstatě jen při odstávce a čištění rozváděčů, což je pouze jedenkrát ročně. Případné výpadky při úderu blesku či zkratu na velkých čerpadlech procesních kapalin jsou málo časté. U starší přístrojů, jež jsem zmiňoval, se postupně objevovaly potíže s natahovacími řemínky, které měly tvarovou paměť a i přes pečlivé seřizování tahu se stávalo, že z řemenic sklouzly. To s sebou přineslo ruční natahování střadačové pružiny a také nutnost zapamatovat si a označit jističe, které nelze ovládat dálkově a které se musí po manipulaci natáhnout klikou. Ale abych odpověděl na Vaši otázku. O výměně jsme začali uvažovat jak z hlediska nutné provozní spolehlivosti, o které jsem mluvil, tak i s výhledem k plánované výstavbě turbogenerátoru.“

Jaké jste zvolili řešení?

„Vypsali jsme výběrové řízení na náhradu ARV při zachování stávajících rozváděčů. Jako vítězné ekonomicky i termínově bylo vybráno řešení s vzduchovými jističi Arion a kompaktními jističi Modeion ve výsuvném provedení. To jsme zvolili pro možnost viditelně odpojit rozváděč od transformátoru a vložit izolační desku pro zvýšení bezpečnosti při práci na rozváděčích. Realizaci provedla firma ATICO s. r. o. s použitím retrofitových sad a čas potřebný na náhradu novými jističi byl proto velice krátký. Původní rozváděč zůstal, je v něm ale více místa.“

Jak dlouho jsou nové jističe v provozu a jaké s nimi máte zkušenosti?

„Výměna jističů proběhla v roce 2008 a tudíž zatím nemáme mnoho zkušeností s manipulacemi, ale obecně se nám jeví jako spolehlivější. Nemusíme otevírat dveře rozváděče a zapínat ručním tlačítkem přímo na jističi, jak to bylo časté u původních typů ARV. Také zatím nedošlo k žádnému chybovému výpadku jističe a i proto jsme s nimi určitě spokojeni.“

Vzájemná spolupráce je dlouhodobá, která řešení připravujete pro nejbližší období?

„Další spolupráci s OEZ vidíme v postupné náhradě samostatných pojistkových spodků za pojistkové odpínače Varius pro zvýšení bezpečnosti práce při zajišťování elektromotorů čerpadel a ventilátorů. Občas se totiž stává, že stykač nerozepne po zkratu v motoru všechny fáze a upřímně řečeno, který elektromontér by při postupném vkládání nových pojistkových vložek za přepálené vždy měřil, zda se nevrací napětí z motoru? To, že se jedná o odpínač s vypínací schopností, považuji za velký přínos pro bezpečnost pracovníků v oboru elektro.“