Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

březen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kompaktní jističe Modeion - Používání a výběr nadproudových spouští

Nadproudová spoušť má obecně za úkol vyhodnocovat průběh proudu v obvodu a při dosažení specifikovaných hodnot vydat impulz k vypnutí jističe. Nadproudové spouště u kompaktních jističů Modeion lze z hlediska způsobu vyhodnocování rozdělit na dva typy: termo-magnetické a elektronické . Termo-magnetické obsahují bimetal pro vyhodnocení přetížení a magnetický obvod pro vyhodnocení zkratu. Elektronické spouště obsahují mikroprocesor, který sleduje a vyhodnocuje přetížení a další diskrétní obvody pro vyhodnocení zkratu.

Termo-magnetické nadproudové spouště:

 • jistič BC160

  • nastavení jmenovitého proudu a proudu zkratové spouště
  • jištění střídavých i stejnosměrných obvodů
  • místní signalizace vypnuto nadproudovou spouští
  • revizní tlačítko pro simulaci vypnutí nadproudovou spouští

Elektronické nadproudové spouště:

 • jističe BD250, BH630, BL1000, BL1600

  • jištění střídavých obvodů
  • větší počet nastavitelných parametrů a jejich rozsahu (0,4 – 1 In)
  • skokové nastavení parametrů – lze plombovat
  • možnost speciálně vytvarovat vypínací charakteristiku (výrobcem)
  • spoušť je tvořena samostatným blokem – lze ji vyměnit za jinou spoušť jiného typu nebo rozsahu

Výhody nadproudových spouští Modeion

 • v průběhu života aplikace není nutné měnit jistič, změnu odběru lze řešit změnou nastavení hodnot na nadproudové spoušti nebo její výměnou za jinou s jiným rozsahem nebo typem charakteristiky
 • nadproudová spoušť tvoří samostatný blok (samostatně prodejný) – menší nároky na sklad prodejců a větší fl exibilita prodejců – možnost zahájení výroby rozváděčů (dříve pouze se spínacími bloky)
 • možnost zaplombovat nastavení pro hlavní jištění objektu v elektroměrovém rozváděči

OEZ_Jistice_Modeion_typ_nadproudove_spouste.jpg

Nadproudová spoušť typu "L" – charakteristika vedení

Nadproudové spouště typu „L“ jsou charakteristické pevným nastavením jmenovitého proudu a také proudu zkratové spouště. Hodnota zkratové spouště je nastavena na 4 x In. Z těchto vlastností nadproudových spouští typu „L“ vychází i jejich využití v praxi. Využití tedy naleznou v jednoduchých aplikacích, kde se nevyskytují velké proudové rázy (např. dlouhá vedení), kde je tlak na nižší cenu (např. náhrady starších jističů) nebo tam, kde je jejich pevné nastavení hodnot žádoucí.

OEZ_Jistice_Modeion_nadproudova_spoust_L.jpg

Nadproudové spouště typu "D" – charakteristika distribuční

Nadproudové spouště typu „D“ disponují regulací jmenovité proudu i proudu zkratové spouště. Je u nich možné nastavit i parametr „tepelná paměť“. Regulace jmenovitého proudu umožňuje dostatečně přesné přiblížení se jmenovitému proudu jištěnému zařízení. Tyto nadproudové spouště jsou určené především pro jištění distribučních transformátorů a vedení. Mají speciálně vytvarovanou vypínací charakteristiku, která umožňuje optimální zatěžování distribučních transformátorů do 1,5 násobku jejich jmenovitého proudu.

OEZ_Jistice_Modeion_nadproudova_spoust_D.jpg

Nadproudová spoušť typu "M" – charakteristika

Nadproudové spouště typu „M“ disponují regulací jmenovité proudu i proudu zkratové spouště. Je u nich možné nastavit i parametr „tepelná paměť“ a vybrat mezi dvěma typy vypínacích charakteristik. Regulace jmenovitého proudu umožňuje dostatečně přesné přiblížení se jmenovitému proudu jištěného zařízení. Spoušť umožňuje i nastavení zpoždění vypínání při 7,2 násobku Ir . Zpoždění lze nastavit zhruba v rozsahu 1 – 30 s. Toto nastavení se opět mírně liší u jednotlivých spouští. Pomocí tohoto nastavení lze vypínací charakteristiku maximálně přizpůsobit jištěnému zařízení, např. druhu rozběhu asynchronního motoru nebo přetěžovací charakteristice vedení.

OEZ_Jistice_Modeion_nadproudova_spoust_M.jpg

Nadproudové spouště typu "U" - charakteristika univerzální

Nadproudové souště typu „U“ disponují širokou možností nastavení parametrů a jejich hodnot. Kromě klasického nastavení redukovaného proudu, zpoždění při 7,2 násobku Ir a hodnoty zkratové spouště obsahují i nastavení proudu nezávislé (zkratové) zpožděné spouště včetně velikosti jejího zpoždění. U spouště je opět možné nastavit i parametr „tepelná paměť“. Nadproudová spoušť s univerzální charakteristikou je použitelná pro jištění všech druhů zátěží. Především je vhodná pro selektivní jištění s dalšími jistícími prvky ať už jističi nebo pojistkami.

OEZ_Jistice_Modeion_nadproudova_spoust_U.jpg