Dotazy k produktům?

465 672 222

Kalendář akcí

listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí

Předložené environmentální prohlášení k životnímu prostředí se opírá o:

 • Nařízení komise (EU) 1505/2017 a Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 označované jako EMAS III, které bylo přijato dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)

Obsahuje:

 • popis naší společnosti a našich činností v areálech společnosti v Letohradě, a Králíkách a Bruntálu
 • popis Politiky kvality, environmentální politiky, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politiky managementu hospodaření s energií v OEZ s.r.o. a environmentálního a bezpečnostního řízení organizace
 • popis a posouzení všech významných přímých a nepřímých environmentálních aspektů životního prostředí, které vedou k významným dopadům společnosti na životní prostředí
 • popis našich cílů
 • údaje o emisích škodlivých látek, množství odpadu, spotřebě surovin, energie a vody
 • informace o klíčových indikátorech a dalších vlivech společnosti na životní prostředí
 • odkaz na příslušné požadavky vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí
 • ostatní faktory ovlivňující ekologický profi l profil společnosti
 • prohlášení platnosti - jméno akreditovaného environmentálního ověřovatele
 • bilanční schéma základních vstupů a výstupů
 • termín pro předložení dalšího prohlášení

OEZ s.r.o. má certifikovaný Environment Management Systém s cílem omezovat vliv svých činností na životní prostředí. Publikuje a každoročně aktualizuje údaje v environmentálním prohlášení. Environmentální prohlášení má ověřené akreditovaným environmentálním ověřovatelem. OEZ s.r.o. je zaregistrován v Registru EMAS a na základě těchto skutečností je oprávněn užívat logo EMAS. Zavedený systém QMS, EMS, EnMS, BOZP a EMAS se týká areálu společnosti v Letohradě a v provozuů v Králíkách a Bruntálu. Do systému jsou zahrnuty veškeré procesy společnosti, služby, technologie, stroje a zařízení. Žádné části procesů ani výrob nejsou vyjmuty.

Vedení společnosti se rozhodlo ve vztahu k veřejnosti komunikovat o environmentálních aspektech prostřednictvím „Prohlášení k životnímu prostředí“ EMAS. Každoročně je Environmentální prohlášení společnosti OEZ s.r.o. ověřováno akreditovaným environmentálním ověřovatelem, což je Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., č. CZ-V-5003. Datum poslední validace je 27.4.2019.

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí je zpracováno pro zainteresovanou veřejnost s cílem informovat stručnou a srozumitelnou formou všechny zájemce o změnách a významných činnostech, které se ve společnosti OEZ s.r.o. uskutečnily od vydání prohlášení za rok 2017, o plnění politiky kvality, environmentální politiky, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politiky managementu hospodaření s energií v OEZ s.r.o. a cílů, ke kterým se společnost zavázala.

Máte-li připomínky nebo dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Budeme rádi, když toto prohlášení bude veřejností a všemi našimi partnery pochopeno jako další krok k prohloubení důvěry a spolupráce.

Ing. Jaroslava Havlová
vedoucí odboru Environment, Health and Safety

Dokument ke stažení

Environmentální prohlášení k životnímu prostředí - Rok 2018